تجمع عاشورایی دانش آموزان نوجوان مینودشت به مناسبت ۱۳آبان روز یکشنبه درمصلی محمد رسول الله شهرستان برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی با حضور بیش از صدها کودک مینودشتی و مادران آنها در مصلی محمد رسول الله این شهرستان برگزار شد.

کارگاه تولید و فرآوری زیتون (آل گت) که به صورت خانوادگی مدیریت می شود سالانه ۱۰۰ تن زیتون به بازار مصرف عرضه می کنند.

کارخانه تولید آب معدنی برف چال روستای ده چناشک مینودشت از سال ۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و برای ۳۰ نفراز بومیان منطقه اشتغالزایی ایجاد نموده است.

دانشجویان و اساتید شهرهای تبریز ،زنجان، اصفهان بجنورد، شیراز، دامغان, تهران و باهمکاری شهرداری مینودشت چیدمانی ازتنه های درختان رادر تفرجگاه آق چشمه مینودشت به نمایش گذاشتند.

بزرگترین چیزی که از فراهم کردن آن غفلت ورزیده ایم عبارت است از فراهم کردن یک کالبد متناسب شهری برای« روح جمعی واحد» مردم آن شهر که جامعه شناسان شهری از آن به هویت شهری یاد می کنند.