«اجتماع بزرگ عاشوارئیان» در روز عاشورای حسینی با حضور پرشور و باشکوه مردم عزادار در هزاران شهر و روستای استان گلستان برگزار شد.

به گزارش گلستان ما؛ در دهمین روز از ماه محرم سیاه پوشان ازهر خیابانی بیرون می آیند ، دسته جات عزاداری سینه زنان، زنجیر زنان با طبل هایی که ناقوس شهادت طلبی می دهد.

امروز عاشورا ست و مردمان مون استان گلستان در ماتم شهادت سید الشهدا و یارانش برسر و سینه می زنند و مویه کنان می دوند.

حال وهوای عاشورا را نمی توان با کلمات بیان کرد، حس و حالی  از افسوس که اگر در آن زمانه بودی نمی گذاشتی ولایت بی یاور بماند، شعاری که در همه زمان ها تفسیر شدنی است.

آری شهادت سید الشهدا و 72 تن از یارانش و نهضت عاشورا در تاریخ ماندگار شد تا امروز من و شما و فرزندان مان اسلام را در پستو ها نبینیم بلکه نهضت جهانی اسلام را در جهان مشاهده کنیم.

امروز مردم سوگوار و دوستدار اهل بیت شیعه و سنی د در جای جای استان گلستان نذر شهادت در رکاب ولایت  کردند، در ایستگاه های صلواتی، نان شیر و خرما برای کودکان پخش کردند و نذرهای های فروان برای برآورده شدن حاجات خود ادا کردند.

امروز اما مشک عزادران پر آب است و کسی لب تشنه از مجلس عزای سیدالشهدا خارج نمی شود .

اقامه نماز ظهر عاشورا در مرکز استان گلستان، به یاد مظلومیت و حقانیت قیام حسینی،امروز در چهارراه میدان گرگان و به امامت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی برگزار شد.

نمازظهر عاشورا در آستان مقدس 35 امامزاده و بقعه متبرکه استان برگزارشد.

آخرین مطالب