نماز عید فطر اهل سنت شهرستان کلاله در عزیزاباد، اورجنلی، شهرفراغی و پیشکمر شهرستان کلاله برگزار شد.

0_IMG_20190605_210841_863.jpg

0_IMG_20190605_210844_105.jpg

0_IMG_20190605_210846_476.jpg

0_IMG_20190605_210849_503.jpg

0_IMG_20190605_210852_648.jpg

0_IMG_20190605_210854_165.jpg

0_IMG_20190605_210900_437.jpg

0_IMG_20190605_210902_681.jpg

0_IMG_20190605_210905_352.jpg

0_IMG_20190605_210907_830.jpg

0_IMG_20190605_210910_965.jpg

0_IMG_20190605_210912_899.jpg

0_IMG_20190605_210915_936.jpg

0_IMG_20190605_210918_096.jpg

0_IMG_20190605_210920_866.jpg

0_IMG_20190605_210924_330.jpg

0_IMG_20190605_210926_920.jpg

0_IMG_20190605_210928_792.jpg

0_IMG_20190605_210931_643.jpg

0_IMG_20190605_210935_013.jpg

0_IMG_20190605_210937_301.jpg

0_IMG_20190605_210941_049.jpg

انتهای پیام/

پربحث ترین ها