رئیس شورای شهر گرگان با بیان اختلاف نظر از الزامات جامعه شورایی است اما هیچ وقت باعث نمی شود منافع مردم و شهر تامین نشود، گفت: لایحه «تاسیس کارخانه علم و فناوری » کارشناسی و تصویب می شود.

با وجود حکم به ذبح کدو و کدوهایی که بصورت سفارشی هر روز در فضای مجازی ذبح می کنند و عمرو بن عاص های زمانه ما آنرا شاخصی برای ارزیابی موقعیت و آینده خود لحاظ و بدان تکیه می کنند!

رئیس دانشگاه گلستان گفت :  درخواست ما از مراجع نظارتی و استاندار اینست که پانسیون ها از تعرفه آموزشی استفاده کنند تا به دانشجو فشار نیاید  و اگر فشاری از بابت مسائل اقتصادی  هست باید بین پانسیون دار ، دانشگاه و دانشجو تقسیم شود.

پایین محلی نوشت : دیپلماسی نظامی جمهوری اسلامی پرده از باطن وحقیقت روبه فروپاشی غرب برانداخت ونمایشگر ظهور ابرقدرتی جمهوری اسلامی در دوران پساغربی وپساامریکایی است که بشر را روبه سوی نقطه موعود دعوت میکند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: امسال تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان نسبت به سال گذشته ۲,۵ برابر افزایش یافته است.

آخرین مطالب